ประทับใจบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถยูโร 515 (6-56067) พนักงานขับรถ นายสุวรรณ รักศรี ขึ้นจากซังฮี้(ช่วงเช้า 6.00 น.) ถึงม.มหิดลศาลายา (6.25 น.) ประทับใจการบริการของพนักงานขับรถเเละพนักงานเก็บค่าโดยสารค่ะ ขับรถด้วยความเร็วคงที่ ไม่ขับปาด เเละมีอัธยาศัย บริการโดยรวมดีมากๆค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป