งานบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปอ.80 6-55198 12-5884 พนักงานเก็บค่าโดยสารบริการดีเยี่ยม ทั้งการสื่อสาร การบริการ และสุภาพ พนักงานขับรถ ขับรถดีมาก ปลอดภัยและเหมาะสม ขอชมเชยในการบริการของพี่ๆ ปอ.80 ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป