รถเมล์สาย 166

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย166เมืองทอง(12-2406)ออกตัวรถก่อนทั้งๆที่ผู้โดยสารยังขึ้นไม่หมด ทำให้ผู้โดยสารหลายคนต้องรีบกระโดดขึ้นรถและผู้สูงอายุ​ไม่สามารถ​ขึ้นรถเมล์ได้ทัน ซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนกรณีนี้อีกจะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)