ทำไมรถเมล์ไม่ชอบจอดรับ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือรอ23มาเกือบชั่วโมง อยากทราบว่า23มีแค่2-3คันในประเทศหรอ กว่าจะมานานมาก แล้ววันนี้คือรอเกือบชั่วโมง แต่23ขับผ่านแบบเร็วมาก เข้าใจว่าตรงนั้นมีแค่เราคนเดียว แต่คุณก็ควรจะดูหน่อยว่ามีผู้โดยสารที่ต้องการขึ้นมั้ย ไม่ใช่ไม่มีคน=ขับผ่านไปแบบเร็วๆ และไม่ได้ขับชิดป้ายนะ ขับกลางถนนเลย คุณรับใครที่กลางถนนหรอ ที่เขียนๆไปเนี่ย มาอ่านด้วยนะ ไม่ใช่มีไว้ให้ผู้โดยสารมาระบายเฉยๆ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถวิ่งบริการมากขึ้นให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)