206 ทะเบียน 11-8262/3-40288 ไม่จอดป้ายตรงป้่ยที่เลยแยกศรีอุดม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มีรถเมล์หลายคันมาก ไม่ว่าจะ 145 206 โดยเฉพาะ 206 ไม่ค่อยชอบจอดป้าย ขนาดยื่นมือออกไปโบกเกือบโดนรถเฉียวก้ยังไม่จอด ไม่คบขับทำเป็นมองไม่เห็น ไม่ทราบว่าเค้ามีนโยบายไม่จอดป้ายนี้หรอคะ เวลาลงจากรถไฟฟ้าแล้วมาต่อรถเมล์ตรงป้ายตรงนี้ ลุ้นทุกครั้งเลยค่ะ ว่าจะจอดรึเปล่า 206 ทะเบียน 11-8262/3-40288

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง สถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)