69 รอนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเช้าประมาณ 6โมงนิดๆ ไม่มีสาย69ผ่านเลย รอเกือบชั่วโมง ดูผ่านแอพเห็นวิ่งอยู่คันเดียวที่เหลือยังไม่เข้าอู่เลย อยากให้เพิ่มจำนวนให้ครอบคลุมช่วงเวลาคนไปทำงานค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)