รถเมล์ ปอ.502 ขับรถดี พนักงานเก็บค่าโดยสารสุภาพ บริการดีมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ ปอ.502 ทะเบียน 12-2776 (2-4050) -ขับรถดี จอดรับผู้โดยสารทุกป้าย -พนักงานเก็บค่าโดยสาร พูดจาสุภาพ บริการดีมากกกก ขอชมเชยการบริการกับผู้โดยสารแบบนี้ และอยากให้รักษาคุณภาพดีดีต่อไปค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป