พนักงานบริการดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พรักงานสาย4-18 เบอร์รถ70130 ตอนช่วงสายๆ บริการดีใส่ใจคนชรา น้องกระเป๋ารถเมล์ลงไปช่วยพยุงคนแก่ไม่ค้อยแข็งแรงขึ้นรถตรงป้ายเคหะโลตัส พอถึงป้ายเทคนิคสมุทรสาคร น้องกระเป๋าก็ยังพยุงคนชราลงรถ น่ารักมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป