พนักงานขับรถสาย 16 ขับรถนิ่มค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถสายปอ.สาย 16 หมายเลข 8-55147 ค่ะ วันนี้ (09/11/2566) ช่วงเช้าได้ใช้บริการ พนักงานขับรถนิ่มมากค่ะ ไม่มีการกระชาก ถนนเส้นสามเสนมีการทำโครงการรถไฟฟ้า คนขับก็ขับได้นิ่มและดีค่ะ แม้ถนนจะขรุขระ จึงขอชมเชยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป