รถเมล์สาย 39 วิ่งน้อยลงมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 39 วิ่งน้อยลงมากก ห่างกันที่ 30 นาที ช่วงเวลา 17.00 - 19.00 วัน จ.-ศ.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)