อยากให้นำรถสาย 140 กลับมา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ทางขสมก.พิจารณานำรถสาย 140 กลับมาวิ่งเหมือนเดิมค่ะ เนื่องจากรถเอกชนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน รถเมล์สายนี้เป็นสายมีผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละวัน แต่รถของทางเอกชนมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้โดยสะดวกมีผู้โดยสารหลายคนมีการต่อรถหลายต่อ บางครั้งจากที่แค่ขึ้นสายเดียวกลับต้องขึ้นหลายสายเพียงเพื่อไปตุดหมายเดิม หรือมีการต่อรถหลายสายเกินความจำเป็น เดินทางยากมากขึ้น ไม่สามารถกะเวลาในการเดินทาบได้เลย อยากให้ลองพิจารณาอีกครั้งนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ การนำรถวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตสัมปทานเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางรายหนึ่งเท่านั้น จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)