ชมเชยพนักงานขับรถและเก็บค่าโดยสาร ปอ.8

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยการและพนักงานขับรถ สาย ปอ.8 ( 2-70168 ) ช่วงเวลา 18.00 ของวันที่ 31 ต.ค 2566 บริการดีมากๆ พูดจาดี บริการดี เจอหลายครั้งแล้วค่ะ แต่เสียดายที่เอาสายนี้ออกจาก ร่มเกล้า แล้วคนร่มเกล้าจะเดินทางยังไงค่ะ ฝากให้คิด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป