บัตรรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สอบถามค่ะ เรื่อง บัตรเติมเงินรถเมล์ BMTA หากบัตรหมดอายุ สามารถเปลี่ยนบัตรใหม่หรือสามารถขอค่ามัดจำบัตรคืนได้ที่ไหนคะ

เรียนผู้ใช้บริการ บัตรหมดอายุต้องซื้อบัตรใหม่เสียค่าธรรมเนียม 30 บาทค่ามัดจำไม่ได้คืนครับ สอบถามเส้นทางแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว