ขอเพิ่มรถสาย 543 ช่วงกลางคืน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มจำนวนรถในช่วง19.00น. เนื่องจากพบว่าหลัง 19.00 น.รถปล่อยออกมาแค่ 3 คัน แต่ผู้โดยสารรอรถเยอะมาก ควรเพิ่มความถี่การปล่อยรถในช่วงนี้ และเพิ่มเวลารถจาก22.00 น.เป็น 23.00 น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)