สถานีรถไฟบางซื่อ อภิวัฒน์ - โรงแรมปรินซพาเลช แขวงคลองมหานาค

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามข้อมูลในการเดินทาง จากสถานี บางซื่อ ไปยังโรงแรม ปรินซพาเลช แขวงคลองมหานาค หน่อยค่ะ สามารถเดินทางกับ รถไฟฟ้า หรือ รถเมล์ สายไหนได้บ้างคะ

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 65 ลงตลาดเทเวศ์เดินตรงไปข้ามคลองเลี้ยวซ้ายรอต่อสาย 53 จะผ่านโรงแรมปรินซ์พาเลซ สอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว(ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก)