ขอทราบ 2 เส้นทางใหม่ จากผลกระทบการปรับเปลี่ยนการเดินรถครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เส้นทางที่ 1 เส้น 517 ประเวศ - พัฒนาการ - แยกรัชดา - 5 แยกลาดพร้าว ราคาเดิม 21-24 บาท ขอทราบ 1.1 เส้นทางการเดินทาง สายที่ต้องขึ้นใหม่ 1.2 ราคาที่ต้องจ่าย ตามเส้นทางนี้ครับ สาเหตุ เนื่องจากเดินทางในเส้นทางนี้และจะได้รับผลกระทบจากการประกาศหยุดเดินรถของกรมขนส่งทางบก เส้นทางที่ 2 สาย 11 ประเวศ - แยกศรีนุช - เพชรบุรีตัดใหม่ - สนามกีฬา ราคาเดิม 8 บาท (ราแดง) ขอทราบ 1.1 เส้นทางการเดินทาง 1.2 ราคาที่ต้องจ่าย ตามเส้นทางนี้ครับ ฃ สาเหตุ เนื่องจากสาย 11 ของ Smile Bus ไม่ผ่านแยกประเวศ ทำให้ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปสายรถเมล์ดังกล่าว

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. ก็แค่ผู้ประกอบการรายหนึ่งเท่านั้นไม่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ต้องได้รับสัมปทานเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)