รถเมล์ครีมแดงเก่า สาย 82 ควันดำ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ราว 11.13 น. พบรถเมล์ของ ขสมก. สาย 82 ทะเบียน 11-9714 ควันดำ เพื่อสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ขององค์การฯ อาจต้องแก้ไขปรับปรุงสภาพ

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมสภาพรถจนกว่าควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำรถออกวิ่งบริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)