ชมเชย พกส. สาย63 เลขรถ7-55092 วันที่16/10/66

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชย พกส. สาย63 เลขรถ7-55092 วันที่16/10/66 เวลา14:30 มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ให้ข้อมูลและดูแลผู้โดยสารได้ดีเยี่ยม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป