วันนี้สาย555ไม่ออกจากอู่รังสิตหรอคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอเกือบชั่วโมงแล้วค่ะ ป้ายฟิวเจอร์พาร์ค

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)