Complain

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 206 ทะเบียน 12-5641 หมายเลขข้างรถ 3-44197 ไม่จอดรับผู้โดยสารขณะโบก แต่ไปจอดข้างหน้าซึ่งเลยไปประมาณ 300 เมตร ขณะที่วิ่งกำลังจะไปขึ้นรถ คนขับได้ขับรถออกไปโดยไม่รอผู้โดยสารที่กำลังวิ่งจะไปขึ้นรถ ไม่รู้ว่าในใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่นะคะแต่ถ้าไม่อยากมาทำงานไม่อยากมาขับรถก็ลาออกให้คนที่เค้าอยากทำงานด้านนี้จริงๆมาทำเถอะค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งที่เจอแบบนี้แต่หลายรอบมากจนน่าหงุดหงิด ต้องยืนรอรถคันถัดไปอีก กรุณานะคะถ้าไม่อยากทำก็ลาออก!!

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของพนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)