เวลาการปล่อยรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.10 ยืนรอรถสาย 18 ที่ป้ายก่อนขึ้นสะพานพระราม 7 ฝั่ง กฟผ. การรอคอยใช้เวลา 30 นาที รถมาถึงป้าย 14.45 น. จึงขอเสนอแนะว่าทิ้งระยะนานมาก จะว่ารถติดทำให้มาไม่ได้ก็ไม่น่าใช้ เพราะสายอื่นมากัน 2-3 คันแต่ สาย 18 ไม่มาจนเลยครึ่งชั่วโมง

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)