รถเมล์สาย 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 17/12/15 รถเมล์หยุดให้บริดารหรอคะ ? นั่งรอรถมาชั่วโมงนึง ไม่มีมาซักคัน สายอื่นๆมาเป็น 10 คัน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนิการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะ ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ