สอบถามเวลา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สวัสดีครับขอสอบถามครับ เวลาช่วง 17.30 - 20.00 น. จะไม่มีรถเมล์สาย 11 สีครีมแดงวิ่งผ่านตรงข้ามแพลตตินัมใช่ไหมครับ รบกวนยืนยันให้หน่อยครับ จะได้จัดการแผนการเดินทางกลับบ้านต่อไปได้ถูกครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)