อยากให้เพิ่มจำนวนรถเมล์ 75 มากกว่านี้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีค่ะ เป็นผู้ใช้บริการรถสาย 75 อู่ธารทิพย์-แยกหัวลำโพง เกือบทุกวัน ถึงจะเห็นว่ามีจำนวนรถเยอะแล้ว แต่ช่วงเวลา 6.00 - 10.00 และ 16.00 - 20.00 คนใช้บริการเยอะมากจริงๆค่ะ เบียดแน่นกันทุกวัน จนเต็มคันรถทุกวัน จนทุกครั้งไม่สามารถ'รับ'ผู้บริการได้มากกว่านี้แล้วจริงๆ ทำให้ต้องเสียเวลาหลายรอบมากๆค่ะ การคาดการณ์ทุกอย่างคลาดเคลื่อนหมด จึงขอความกรุณาให้ตรวจสอบ และเพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้นในช่วงเวลาดังกว่าที่บอกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)