สอบถามค่ะ ค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามค่ะ รถเมล์สายไหมมีผ่านสถาณีกลางกรุงเทพอภิวัฒนืไหมค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ รถสายที่ผ่านสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 3-16-49-517-134-145-138-136-96-สอบถามเส้นทางแนะนำบริการที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด