จากราม 2 ไป ม.รังสิตยังไงดีคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (วิทยาเขตบางนา) ไปมหาวิทยาลัยรังสิตยังไงดีคะ

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งรถสาย 139 ลงอนุสาวรีย์ชัยฯต่อสาย 510 สอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด