ป้ายรถเมล์ไม่อัปเดตข้อมูล

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ช่วยอัปเดตข้อมูลของป้ายก่อนอู่บางเขนว่ามีรถคันไหนผ่านเพิ่มบ้าง เพราะมีรถเมล์สาย26(รวม ปอ.26)ผ่านแต่ที่ป้ายรถเมล์กับไม่มีบอกต้องการให้ศึกษาและอีปเดตข้อมูลตลอดว่ารถเมล์สายไหนผ่านและไม่ผ่านบ้างเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอเรียนให้ทราบว่า ในการกำหนดหรือปักป้ายหยุดรถประจำทางเป็นอำนาจของกรมการขนทางบกและตำรวจราจรพื้นที่ที่รับผิดชอบ สำหรับศาลาที่พักผู้โดยสารอยู่ในความรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร ในส่วนของ ขสมก. มีหน้าที่ปฎิบัติตาม โดยจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางที่กำหนด