501 รถออกจากอู่หัวลำโพงหมดกี่โมง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากสอบถามเวลาเที่ยวสุดท้ายที่รถเมล์สาย 501 ออกจากอู่ฝั่งหัวลำโพงค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ออกจากหัวลำโพงคันสุดท้าย 23.00น.สอบถามเส้นทางแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก)