จากสุวรรณภูมิ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนสอบถามค่ะ จากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปรังสิตคลอง 2 ไม่ทราบไปยังไงคะ

เรียนผู้ใช้บริการ สนามบินสุวรรณภูมิใช้สาย 555 ลงดอนเมืองต่อสาย 187 538 จะผ่านรังสิตคลอง 2 สอบถามเส้นทางแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด