ไปวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากตลาดพระประแดงไปวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมยังไงคะ

เรียนผู้ใช้บริการ แนะนำนั่งสาย 82 ลงดาวคะนองต่อสาย 101 ลงตลาดบางแคต่อสาย 80 จะผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมอยู่ถนนเพชรเกษมซอย 81 สอบถามเส้นทางแนะนำบริการแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด