สอบถามค่าโดยสาร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบค่าโดยสารรถสาย 37 จากตรงข้ามกสิกรไปบางปะแก้วเป็นราคาเท่าไหร่ และสาย76จากบางปะแก้วไปสีลมคอมเพล็กซ์เป็นราคาเท่าไหร่คะ

เรียนผู้ใช้บริการ สาย 37 จากธนาคารกสิกรมาบางประแก้วราคา 15 บาท จากบางประแก้วมาลงสีลมคอมเพล็กซ์ 17 บาท สอบถามเส้นทางแนะบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด