รถเมล์สาย 95 ก ไม่จอดป้าย วิ่งชิดขวา 2 คันติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันนี้ 1 ก.ค. 64 เวลาประมาณ 6:55 รถเมล์สาย 95 ก ไม่จอดป้าย วิ่งชิดขวา 2 คันติด รถคันดังกล่าว หมายเลข 11-9003 1-50110 และ 12-0754 1-50472

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ