รถเมล์สาย 191 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์โดยสาร 191 12-0537 8-80468 วันที่ 28/06/2564 เวลา 19.05น. ที่ป้ายรถเมล์ตรงข้ามชินเขต 1 รถเมล์คันนี้ขับรถแล้วจอดส่งผู้โดยสารโดยที่ไม่ได้ส่งตรงป้าย ผมก็ได้โบกมือเรียกรถตรงป้ายรถเมล์แต่ผู้ขับมองและเมินเฉย จากนั้นก็ปิดประตูรถหลังส่งผู้โดยสารเสร็จและขับรถมุ่งหน้าไปต่อโดยไม่รับผู้โดยสารป้ายนั้นเลยสักคน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ