129​ รอรถนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เลิกวิ่งไปเถอะสาย​ 129​ เนี่ย​ รำคาญ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ