สาย23 และ62 รถวิ่งไปไม่สุดสายตามระยะทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย23และสาย72 มักวิ่งมาอค่วัดภาษีแล้วเลี้ยวกลับ โดยเฉพาะช่วงเวลา17.00นถุง 20.00น ถ้าไม่สามารถสิ่งได้ทำไมไม่ขายสัมปทานให้เอกชนไปแล้วปลดพนักงานออกไปทำอย่างอื่น เส้นซอยเอกมัยมีรถซูยารุวิ่งอนู่แล้ว คนเดือดร้อนเยอะกว่าคนขับกับกระเป๋า ถ้าไม่ขับ ขับไม่ถึง ไม่น่าออกรถมาจากอู่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ