พนักงานขับรถคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย A2 ทะเบียน 16-2432 เลขข้างรถ 1-70364 ป้ายบอกคนขับชื่อ ขวัญเมือง โสรสจินดา พบเหตุวันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 7.10 น. โดยประมาณ พนักงานขับรถคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ อาจทำให้เสียสมาธิได้ และพนักงานใช้มือนึงถือโทรศัพท์ตลอดเวลา อาจไม่สามารถควบคุมรถได้เต็มประสิทธิภาพ รู้สึกไม่ปลอดภัย มีเบรคกระทันหัน 1 ครั้ง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ