สาย 11 เลขหลัง 2-80217 ไม่จอดเข้าป้าย ในช่วงเวลา 18:45 ฝนตกรถติด ผู้โดยสารรอเต็มป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 18.45 วันที่ 1/07/2020 เวลา 18:45 รถเมล์ แดง สาย 11 เลขหลัง 2-80217 ไม่ขับรถเข้าป้าย รถก็ติดฝนก็ตก คนรออยู่เต็มป้าย โบกแล้วก็ทำเฉย ที่แรกตีไฟจะเข้าป้าย พอเห็นทางขวาว่าง ออกเลนขวาแล้วไม่เข้าป้าย ผู้โดยสาร ยืนงง กันทั้งป้าย อยากให้ช่วยจัดการ คนขับที่ไร้จรรยาบรรณในอาชีพ หน่อยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ