รถเมล์ครีมแดง สาย22 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 13.20 รถครีมแดง สาย 22 คนขับจงใจไม่เข้าป้ายที่หน้ามหาวิทยาลัยรามฯ ทะเบียน 11-9275 หมายเลขข้างรถ 2-80082

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ