ให้คนไม่ใส่ผ้าปิดปากขึ้นรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 2 ไม่ขอระบุว่าคันไหน เพราะต้องการให้มีมาตรฐานเหมือนกัน แต่วันนี้ ปลดล็อคที่นั่งแล้วและปล่อยให้ผู้โดยสารบางท่านไม่ใส่แมสเข้าใช้บริการ ถามว่า ปลดล็อคการใส่แมสด้วยหรือคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ