รถไม่พอกับผู้ใช้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 16 ไม่พอกับกับผู้ใช้บริการ ทางผู้ใช้บริการทราบดีว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อ 1 คัน แต่ในขณะนี้คนส่วนใหญ่กลับมาทำงานปกติแล้วและโดยปกติก่อนหน้าสถานการณ์โควิดสาย 16 ในช่วงเวลาเลิกงานตั้งแต่ 17.00 น.เป็นต้นไปรถก็ไม่พอต่อผู้ใช้อยู่แล้ว แต่ยังสามารถยืนเบียดกันไปได้บ้าง แต่ตอนนี้รถก็มีน้อยกว่าจำนวนผู้โดยสาร (มาก) และรถขาดช่วงบ่อยๆ คือ ไม่มีขาไปและขามา หรือ อยู่ขามาอยู่ไกลมากๆ และยังมีการจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ผู้โดยสารบางคนไม่สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสายอื่นๆ ได้ ซึ่งสร้างความลำบากมากๆ ค่ะ อยากขอเเนะนำให้เพิ่มจำนวนรอบในช่วงเวลาเลิกงาน หรือ เพิ่มจำนวนรถก็ได้ค่ะ เพราะลำบากจริงๆในการรอรถแบบไม่มีจุดหมาย ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ