141ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ19.15น. รถประจำทางขสมก.สาย141 หมายเลขข้างรถ5-70128 สีน้ำเงิน ไม่จอดรับที่ป้ายศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ทำให้ต้องวิ่งตามรถไปอีก1ป้าย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ