รถเมล์สาย 67

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเรื่องรถเมล์สาย 67 ตอนนี้วิ่งกี่โมงถึงกี่โมงคะ ดึกสุดรถออกจากอู่กี่โมง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ