ครีมแดง สาย 97 ไม่จอดสนิท ผู้สูงอายุขึ้น ลงลำบาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสีครีม แดงสาย 97 พนักงานขับรถเป็นปผู้หญิงอายุราวๆ 45-55 ทั้งจอดรับ และจอดส่ง ไม่จอดสนิท ทำให้ผู้สุงอายุที่ข้อ เข่าไม่ดี ขึ้น ลง ลำบาก อยากทราบว่า รถขสมก. ต้องเร่งทำรอบด้วยหรือครับ อยากให้ทุกคนได้รับบริการที่ดี ปลอดภัย คำนึงถึงผู้โดยสารด้วยครับ ขอให้ทำการแก้ไขด้วยเร่งด่วนนะครับ ทำแบบนี้ไม่เกิดผลดีอะไรกับใครทั้งนั้น ขสมก.ก็เสียชื่อเสียง ผู้โดยสารก็เสียความรู้สึก ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ต้องเสียใจอีกครับ รบกวนด้วยครับ กำชับเรื่องความผลอดภัยและวินัยในการให้บริการด้วยครับ ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ