สาย84 ครีมแดง กดกริ่งไม่จอดตามป้าย 19/6/63 เวลา19.20น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
19/06/2563 เวลา19.20น. บริเวณป้าย ตลาดเพชรเกษม สาย2 มาลง ป้ายโรงเรียนแำนวยศิลป์ ธนบุรี สาย84 ครีมแดง กดกริ่งไม่จอดตามป้าย อยู่เลนขวา ไม่เลี้ยวเข้าป้าย ป้ายโรงเรียนแำนวยศิลป์ธนบุรี ผมได้กดกริ่งตั้งแต่ ออกรถป้ายตลาดเพชรเกษม สาย2 ผมได้บอกกับพี่กระเป๋ารถเมลล์ผมสั้นๆ ว่าจะให้จอดป้ายอำนวยศิลป์ธนบุรี กลับโต้เถียงบอกว่าผมยังไม่ได้กดกริ่ง ผมต้องตอบกลับไปว่า กดแล้ว กดมาสองครั้งแล้ว คุณเอารถเข้าเลนขวาแช่จะเข้าได้ไง เค้าบอกไม่ได้ยิน และเถียงผมว่า ผมไม่ได้กดกริ่ง อยากให้กวดขันด้วยครับ มีแต่รับเรื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็น แนวทางการลงโทษมากกว่าการตักเตือนครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ