ถูกกระเป๋ารถเมล์ไล่ลงจากรถบอกว่าคนเต็มแล้วขณะฝนตกรถเมล์ห่าง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ดิฉันถูกกระเป๋ารถเมล์สาย79 วิ่งอุรุพงษ์มุ่งหน้าไปราชเทวีเวลา5 โมงเย็นของวันที่17 มิย.63 ฝนตกอย่างหนักรถห่างท่านควรดูแลคนของท่านให้มีความเมตตาต่อผู้โดยสารรถคนก็ไม่เยอะไล่เขาลงขณะที่ต้องไปอีกแค่2 ป้ายเท่านั้น รถก็รู้อยู่ช่วงฝนตกรถขาดช่วง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ