รถปอ514 น้อย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ปอ514 รอนานมาก ช่วงเวลา ประมาณ 17.00-18.00น รอรถแถวลาดพร้าว 101 เป็นชั่วโมงเกือบทุกวัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ