สาย 139 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 139 ไม่ยอมจอดป้าย เรียกรถตรงป้ายซอยบางนา-ตราด20 เวลา18.50น. โบกรถแล้ว รถไม่ยอมจอด ทำให้เสียเวลาอย่างมาก รถเมย์ควรจอดตามป้าย ไม่งั้นจะมีป้ายไว้ทำไม แย่มาก ถ้าเราไม่โบกจะไม่ว่าอะไรเลย เสียเวลา

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ