ไม่ไหวนะครับพฤติกรรมแบบนี้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
งงมากไปทั้งๆที่ไม่มีค่อยมีคนยังขับเร็วจนไม่จอดรับผู้โดยสาร หลายค่อหลายครั้งแล้ว บ้างก็ขับแข่งกับคันอื่น เสียเวลามากๆที่รอ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ