สาย 29 ทั้งหมด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่รู้เขียนไปจะสนใจไรมั้ย แต่โบกไม่จอดหลายรอบแล้ส หน้าสำนักงานเขต จตุจักร ทั้งแอร์ และ ธรรมดา ไม่ต้องอเางว่าโควิด เห็นมีที่ว่างอยู่ ไม่มีใครยืน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ