สาย205 เบอร์4035 ไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศสีน้ำเงินครีม สาย205 เบอร์ 4035 วันที่ 26/05/63 เวลา 16.05 น. ป้ายวัดจันทร์นอก (ป้ายสุดท้ายก่อนขึ้นสะพานพระราม3) ยืนที่ป้าย โบกเรียกตั้งแต่100เมตรก่อนถึงป้าย คนขับไม่ยอมชิดซ้ายและไม่จอดรับผู้โดยสารโดยตั้งใจทั้งที่มองเห็นว่ามีคนโบก ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนคนขับรถเบอร์นี้กระทำแบบนี้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ